Susanne Kathlen Mader's ny hjemmeside: www.mader.no

Wednesday, November 15, 2006

Kunst i offentlige rom/ utsmykkinger

Målet mitt er å skape kunst som er intenst til stede uten å lage støy, og som står klar, enkel og konsentrert.
Vår moderne tid preges av høyt tempo og en overflod av bilder og informasjoner og trenger "pusterom". Rom hvor man "kan puste fritt" og som gir visuell næring gjennom et bevisst arbeid med proporsjoner, farge, form og estetikk. Fargenes utstråling og virkning i rom og på kroppen er av sentral betydning. Jeg arbeider både med 2-og 3-dimensjonale uttrykksformer, som integreres til en enhet der hvor muligheten er til stede.
Jeg introduserer farge og form på et lekende humoristisk vis med utgangspunkt i stedets arkitektur og funksjoner. Gjenkjennelige former med referanser til landbruk, mekanikk, industri eller dagligdagse gjenstander settes i nye sammenhenger. Motsetning mellom det tilsynelatende funksjonelle/ rasjonelle og det sanselige/ emosjonelle skaper et spenningsfelt som fremkaller forundring og kanskje en befriende latter.

Nevrosenter, 2. etasje, Sankt Olavs Hospital, Trondheim, 2006

teknikk: digital trykk innbakt i høytrykkslaminat, 64 plater à 120 x 240 cm

Et lekende, svingende motivforløp knytter de langstrakte korridorene visuelt sammen og inviterer til en opplevelsesreise. Grunnelementene i bildene består av sirkel, firkant, diagonaler og buer.
Farge - og formspråk vekker assosiasjoner til landskaper, luft, vann, varme og sol. Det skapes klangbilder, harmonier og rytmer som i musikk.
Intensjonen er å engasjere rommet slik at det utstråler både energi, dynamikk og ro.
Jeg håper at utsmykkingen skal bidra til å skape et varmt, inviterende sted hvor man kan like å bevege seg.

Husbanken, Grønland 1, Drammen, 2005

Hovedinngang og sideinngang
teknikk: maleri på vegg kombinert med 4 skulpturer/ relieffer utført i lakkert aluminium

Inngangspartiene virker som store glasmontere og er malt fra gulv til tak i rene farger: på en lysende gull står former i blå. Relieffer kompletterer komposisjonen og gir et varierende inntrykk avhengig av ståstedet.
Intensjonen er å formidle en intens og imøtekommende opplevelse av farger og former, slik at de forbipasserende får en oppkvikker i form av et estetisk "kick" som gir visuell næring både i et kort glimt og over lengre tid.

Husbanken, hovedinngang

Husbanken, sideinngang

Postterminalen Hamar 2001

Inngang, trappehall, produksjonshall
akrylmaling på cirka 1100 m2 veggareal, 2 skulpturer i lakkert tre i trappehall

Postterminalen trengte en monumental løsning.
I denne enorme hallen, fullt av alt, fra små elementer til gigantiske maskiner og et konstant og høyt aktivitetsnivå, ville detaljer knapt bli synlige.
Utsmykkingen har en samlende virkning og bygger optiske broer over de store avstandene.
Fargeskalaen er rettet mot å skape en varm og lys atmosfære, noe som er særlig viktig i den lange vinteren og for alle som jobber nattskift.
 


 

2 skulpturer i trappehus i lakkert tre
Posted by Picasa

Lille Scene, Sandvika, 2002


veggmaleri i trapphall og gang

Eiksmarka skole, 2000


Z-volant
lakkert aluminium


Corner, 2008
Prosjekt "Rykk tilbake til starten" i 0047, Oslo

Maleri

Filtrerte inntrykk og påvirkninger fra verden omkring meg finner uttrykk gjennom et variert formspråk. Det viser seg noen ganger som streng geometri og minimalisme, under andre forhold blir uttrykket mer lekende.
Fargekontraster klinger harmonisk eller i dissonans, de forsterker eller demper hverandre.
Farge har for meg en fysisk ”Gestalt”, som jeg ønsker å få frem maksimalt med minst mulig virkemidler. Eller å si det som Albert Einstein: "Everything should be made as simple as possible, but not simpler."
Målet er en dynamisk ro, der fargene sprer seg utover flatene og inn i rommet uten å bli hindret av visuell støy slik som overflødige elementer i komposisjonen.


Rondo XYII
Posted by Picasa


Rondo XVI, 2009
akryl på finer, 93 cm diameter
Rondo XV, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter
Rondo XIV, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter
Posted by Picasa


Rondo XIII, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter


Rondo XII, 2008
akryl på finer 93 cm diameter


Rondo VIII, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

Rondo VII, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

Rondo VI, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter


RONDO X, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

RONDO IX, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter
Rondo XI, 2008
akryl på finer, diameter 93 cm


Rondo V, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

Rondo IV, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

Rondo III, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter


Rondo II, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

Rondo I, 2008
akryl på finer, 93 cm diameter

 
Sailing, 2005
akryl på lerret, 60 x 37 cm Posted by Picasa
 
u.t., 2005
akryl på lerret, 60 x 59 cm Posted by Picasa
 
Yellow, 2004
akryl på lerret, 200 x 125 cm Posted by Picasa